BEK BAŞVURULARININ YAYINA DÖNÜŞMESİ HAKKINDA

Değerli araştırmacılarımız,

Birimimiz tarafından desteklenen BEK projelerinin etkinliğe katıldıktan sonraki 2 yıl içinde destek kurallarında belirtildiği şekilde yayına dönüştürülmesi gerekmektedir. Yayın şartının yerine getirilebilmesi için Fen Mühendislik ve Sağlık alanında ISI endekslerinde taranan dergilerde, Sosyal Bilimeler alanında ise ISI endekslerinde veya uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde bir makale olarak yayına dönüştürmüş olmaları gerekir. Yayına dönüşmeyen BEK projesi yürütücüleri iki yıl bu desteklerden yararlanamazlar. Bunula birlikte, araştırma alanlarına göre son iki yıl içinde yayına dönüşme şartını karşılayacak vasıfta yayını çıkmış olan araştırıcılar yayın şartını yerine getirmiş sayılır ve bu desteklerden yararlanmasına izin verilir. BAP otomasyonu yayın şartlarını araştırıcıların AVESİS sayfalarına girdikleri yayın bilgileri üzerinden kontrol mekanizmalarına sahiptir. Dolayısı ile şartları yerine getirmeyen araştırıların yeni bir BEK projesine başvurusu otomasyon sistemi tarafından engellenecektir. Sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren bazı araştırıcıların bilimsel etkinliklerde tam metni yayınlanan bildirileri makale olarak değerlendirildiği görülmüştür. Bu yanlış algı nedeni ile araştırıcılar sadece kongre bildirileri yaptıkları, uluslararası dergilerde makale yazmadıkları gözlemlenmiştir. Yeni otomasyon sistemine geçiş döneminde, araştırıcıların mağdur olmamaları için kontrol mekanizmalarında uluslararası kongrelerde tam metni yayınlanmış olan bildirileri olan araştırıcılar yayın şartını yerine getirmiş olarak değerlendirilmiş ve esneklik sağlanmıştır. Ancak Ocak 2017 den itibaren tam metni yayınlanmış olan bildiriler makale olarak değerlendirilmeyecek, sadece uluslararası alan endekslerinde yayın yapan dergilerde çıkmış makaleler değerlendirmeye alınacaktır. Araştırıcıların mağdur olmamaları için gerekli önlemi almaları önlemlerini almaları rica olunur.