Mali Yıl Sonu Sebebiyle Bütçenin Kapanması

Mali Yıl Sonu olması sebebiyle fatura, yolluklar ve avans mahsupların birimimize ulaştırılması için son gün 23.12.2016 Cuma günüdür. Bu tarihten sonra bütçe kapanacağından dolayı 2017 mali yılı açılana kadar ödeme evrakı kabul edilmeyecektir. Ancak bu süreçte satınalma talep işlemleri devam edecektir.