Görevlendirme başvuruları hakkında...... 

Birimimiz tarafından desteklenen projelerde yer alan seyahat destekleri için yürütücüye ait EBYS sistemi üzerinden gönderilen kabul mektupları olmadan ilgili birimlerin yönetim kurullarında görevlendirme olurları aldıkları tespit edilmiştir. Birimimizden kabul mektubu alınmadan yapılan seyahat desteklerine ödeme yapılmamaktadır.
Bu sebeple; EBYS sistemi üzerinden gönderilen kabul mektuplarının ilgili birimlerde yönetim kurulu kararı alınmadan önce görevlendirme başvurusunda bulunan akademik personelden istenmesi ve kabul mektubunda belirtilen tarihlere ve sağlanacak destek türleri (yolluk,yevmiye ve katılım bedeli) belirtilerek görevlendirmelerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.